varene

VARĖNĖS MEDŽIOTOJŲ KLUBO

GARBĖS KODEKSAS

     
  Medžiotojai medžioklėje visi lygūs.  
  Gerbk ir puoselėk medžioklės tradicijas ir papročius, vyresnius medžiotojus. 
  Buk sąžiningas, nuoširdus ir paslaugus su medžioklės draugais.  
  Laikykis Lietuvos medžioklės įstatymų.  
  Nei žodžiu, nei darbais nepakenk gamtos aplinkai.  
  Nemedžiok dėl gobšumo ir paikumo. Turėk saiką.  
  Nekankink ir neleisk kankintis sužeistiems žvėrims.  
  Pagerbk sumedžiotus žvėris.  
  Nepavydėk medžioklės laimikio.  
  Pastoviai kelk medžioklės žinias ir šaudymo įgūdžius.  
   
        Ir vargas tam medžiotojui, kuris nesilaikys šio kodekso reikalavimų. Tuo jis užsitrauks visu medžiojančiųjų pasmerkimą. 
      Medžioklės kultūra – tai tobulumo laipsnis, pasiektas medžiokles srityje. Ir svarbu ne vien tai, kiek ir ko sumedžiojama, bet ir tai, kaip, kokiu būdu tai padaroma, kaip pasirėdę atvykstam į medžioklę, kaip bendraujame, kaip laikomės tradicijų ir papročių. Todėl būtina medžioklėje puoselėti viską, kas tauru, kilnu ir gražu. 
   
Prezidentas Alvydas Šernas

 

Atsidaryti ir parsisiųsti: Varėnės medžiotojų klubo garbės kodeksas.pdf