MEDŽIOTI LEIDŽIAMA MEDŽIOKLĖS TERMINAI MEDŽIOTI DRAUDŽIAMA
MEDŽIOJAMI ŽVĖRYS IR PAUKŠČIAI I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII PASTABOS
Briedžiai
Patinai   15   15  
Patelės 1 30
Jaunikliai  31   1
Taurieji elniai
Patinai 31   15  
Patelės ir jaunikliai 15 15  
Danieliai
Patinai   31 1  
Patelės 31 1  
Jaunikliai 31   1
Stirnos
Patinai 1 31  
Patelės ir jaunikliai 1 31
Šernai Medžiojami visus metus
Vilkai, paprastieji šakalai 31   15 Vilkų medžioklė limituojama
Miškinės ir akmeninės kiaunės, juodieji šeškai 31   1
Barsukai 1 1
Pilkieji kiškiai 31    3
Bebrai 15 1
Želmeninės ir baltakaktės žąsys 1 15
Didžiosios ir rudagalvės antys, dryžgalvės ir rudagalvės kryklės, klykuolės, kanadinės berniklės 15 15
Kuoduotosios antys, laukiai 15 15
Perkūno oželiai, slankos  15    31  
Fazanai  30   1
Keršuliai, uoliniai karveliai 1 1
Kovai, pilkosios varnos   1
Lapės, mangutai, paprastieji meškėnai, kanadinės audinės, nutrijos, ondatros Medžiojami visus metus